anatomia ANATOMIA CZŁOWIEKA człowieka

Anatomia Człowieka

Witaj na stronie poświęconej anatomii człowieka.

Znajdują się tutaj podstawowe informacje o układzie pokarmowym, oddechowym i krwionośnym człowieka. W przygotowaniu są kolejne układy narządów człowieka.

Anatomia

Anatomia człowieka to nauka o budowie ciała ludzkiego. Jest jedną z najstarszych nauk biologicznych. Najwibitniejszym jej przedstawicielami z czasów starożytnych był Hipokrates - 'ojciec medycyny'. Anatomia oparta o obserwacje, sekcje zwłok to anatomia opisowa, inaczej anatomia klasyczna.

Anatomia (z greckiego anatemnein - rozdzielać, rozczłonkowywać) to nauka o budowie, oparta jest na metodzie rozczłonkowania i poznawania ludzkiego ciała pod względem budowy w oparciu o sekcje zwłok (to anatomia opisowa), a jej uzupełnieniem jest prześwietlenie promieniami Roentgena. Nauka anatomii stanowi podstawę dla całej medycyny.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania dziecka w zakresie ruchu, postawy, koordynacji, emocji, percepcji, uwagi czy też mechanizmów uczenia się. Dowiedź się więcej na temat integracji sensorycznej! Integracja Sensoryczna Lublin Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej.

Wyróżnia się następujące działy anatomii:

  1. anatomia opisowa - opisuje narządy ciała zbudowane z różnych tkanek połączone w układy narządów. Są to układy: szkieletowy, mięśniowy, pokarmowy, oddechowy, krwionośny, moczowy, płciowy, nerwowy, hormonalny a także skóra i narządy zmysłów.
  2. anatomia topograficzna - zajmuje się rozmieszczeniem poszczególnych narządów w organizmie i wzajemnym ich ułożeniem względem siebie.
  3. anatomia mikroskopowa - poświęcona jest badaniu mikroskopowej struktury narządów. Jej działy to histologia (nauka o tkankach) i cytologia (nauka o komórkach).

Schematy anatomiczne

Znajdziesz tutaj proste schematy anatomiczne układów narządów czlowieka, tj. oddechowego, pokarmowego i krwionośnego.Kontakt: anatomia@gmo.pl