anatomia ANATOMIA CZŁOWIEKA człowieka

Męski układ płciowy, rozrodczy

Układ płciowy jest zespołem narządów warunkujących rozmnażanie, a tym samym istnienie gatunku. Jest to jedyny układ w organizmie wskazujący różne postacie czynnościowe i morfologiczne, uwzględniające dwa różne typy osobnicze - samicę i samca.

U samców wewnętrznymi narządami układu płciowego są: jądro, najądrze, nasieniowód, gruczoły pęcherzykowo-nasienne, przewód wytryskowy, gruczoł krokowy i gruczoły opuszkowo-cewkowe. Narządami zewnętrznymi są: moszna i prącie.

Męski układ płciowy, rozrodczy
Męski układ rozrodczy. 1 - Pęcherz moczowy. 2 - Kość łonowa. 3 - Prącie. 4 - Ciało jamiste. 5 - Żołądź. 6 - Napletek. 7 - Ujście cewki moczowej. 8 - Esica. 9 - Odbytnica. 10 - Pęcherzyk nasienny. 11 - Przewód wytryskowy. 12 - Prostata. 13 - Gruczoł opuszkowo-cewkowy. 14 - Odbyt. 15 - Nasieniowód. 16 - Najądrze. 17 - Jądro. 18 - Moszna. (Wikipedia)

Jądro

Jądro jest narządem o jajowatym kształcie, położonym w worku mosznowym. Narząd ten jest pokryty od zewnątrz błoną surowiczną, a głębiej błoną białawą, przechodzącą w przegrody oddzielające od siebie zraziki jądra. W zrazikach tych znajdują się kanaliki nasieniotwórcze o bardzo krętym przebiegu, w okolicy wnęki jądra przechodzą one w kanaliki proste, tworzące w tej wnęce siec, z której wychodzą dalej kanaliki najądrza. Pomiędzy tymi kanalikami występują komórki śródmiąższowe Leydiga budujące gruczoł śródmiąższowy produkujący hormony płciowe męskie.

W jądrach znajduje się nabłonek nasieniotwórczy, w którym występują spermatydy i spermatogonia z których powstają plemniki (męskie komórki rozrodcze), znajdują się tu także komórki podporowe Sertoliego pełniące funkcje podporową i odżywczą.

Najądrza

Kolejnymi narządami męskiego układu płciowego są przylegające do jąder wzdłuż ich tylnego przebiegu najądrza. Są to kanaliki tworzące kilkumetrowy przewód zawierający rzęski, przesuwające plemniki. Najądrze ma wymiary ok. 5-1,5 cm, a jego głównym zadaniem jest przechowywanie plemników aż do osiągnięcia ich pełnej dojrzałości.

Nasieniowód

Nasieniowód jest przewodem prowadzącym plemniki z najądrza, przechodzącym dalej z worka mosznowego razem z naczyniami krwionośnymi i nerwami ku górze przez kanał pachwinowy do jamy brzusznej. Z jamy brzusznej przechodzi on do miednicy i poza pęcherzem moczowym wchodzi do gruczołu krokowego, łączy się tam z przewodem pęcherzyka nasiennego i tworzy przewód wytryskowy uchodzący do części sterczowej cewki moczowej.

Gruczoł pęcherzykowo-nasienny

Gruczoł pęcherzykowo-nasienny (tzw. pęcherzyk nasienny) jest parzystym narządem męskiego układu płciowego. Ma on kształt woreczka o długości ok. 5cm. Wyściela go błona zawierająca nabłonek sześcienny wydzielający składniki nasienia (proteiny, enzymy, fruktozę itp.). Pęcherzyk nasienny położony jest w okolicy dna pęcherza moczowego, a jego ujścia wnikają do nasieniowodu w miejscu zwanym bańką.

Głównym zadaniem pęcherzyka nasiennego jest wytwarzanie substancji zawierających niewielkie ilości fruktozy stanowiącej źródło energii dla plemników.

Przewód wytryskowy

Przewód wytryskowy jest odcinkiem drogi nasienia od bańki nasieniowodu do cewki moczowej. Położony jest on w obrębie gruczołu krokowego i ma długość ok 2 cm i szerokość 1 mm w części początkowej, zwężając się do 0,2 mm przy ujściu cewki moczowej. Przewody wytryskowe wychodzą do cewki moczowej na małym wzniesieniu błony śluzowej zwanym wzgórkiem nasiennym, po obu stronach podłużnego zagłębienia - łagiewki sterczowej.

Gruczoł krokowy, prostata, stercz

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania dziecka w zakresie ruchu, postawy, koordynacji, emocji, percepcji, uwagi czy też mechanizmów uczenia się. Dowiedź się więcej na temat integracji sensorycznej! Gabinet Integracji Sensorycznej Lublin. Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej. Konsultacje psychologiczne.

Gruczoł krokowy (prostata, stercz) jest kolejnym elementem męskiego układu płciowego. Jest on narządem mięśniowo-gruczołowy wielkości kasztana. Leży poniżej pęcherza moczowego na przedniej ścianie odbytnicy, na przeponie moczowo-płciowej, obejmuje cewkę moczową. Jego wydzielina stanowi ok. 25% spermy (nasienie).

Gruczoły opuszkowo-cewkowe

Kolejnymi parzystymi narządami męskiego układu płciowego są gruczoły opuszkowo-cewkowe. Mają one kształt grochu, otwierają się do cewki moczowej w obrębie tylnej ściany jej opuszki, i są położone poniżej prostaty. Ich zadaniem jest wydzielanie preejakulatu z cewki moczowej. Wydzielina ta zabezpiecza plemniki przed kwaśnym środowiskiem cewki moczowej i pochwy, gdyż ma ona charakter zasadowy.

Moszna

Moszna jest kolejnym narządem układu płciowego, jest ona workiem skórnym położonym w okolicy sromowej u mężczyzn. Skóra moszny jest silnie pigmętowana i owłosiona, nie ma w niej podściółki tłuszczowej, zamiast niej znajduje się tu błona kurczliwa. W mosznie znajdują się dwie jamy surowicze, oddzielone od siebie przegrodą, w jamach tych umieszczone są jądra (gruczoły płciowe). Głównym zadaniem moszny jest ochrona jąder oraz utrzymanie optymalnej temperatury.

Prącie, penis

Prącie (penis) jest ważnym elementem męskiego układu płciowego. Penis ma walcowaty kształt i służy do wyprowadzania moczu z pęcherza moczowego na zewnątrz oraz wprowadzania nasienia do narządów płciowych kobiety. Tylna cześć prącia jest nieruchomo przytwierdzona do spojenia łonowego i kości łonowych. Cześć wiszącą członka tworzą trzon, żołądź i znajdujące się pomiędzy nimi zwężenie zwane szyjką żołędzi. Na żołędziach znajduje się ujście cewki moczowej. Skóra pokrywająca prącie jest cienka i przesuwalna, na żołędziach tworzy tzw. napletek. U dołu prącia znajduje się wędzidełko uniemożliwiające nadmierne cofanie się napletka.Kontakt: anatomia@gmo.pl