anatomia ANATOMIA CZŁOWIEKA człowieka

Układ szkieletowy

Układ szkieletowy jest ruchomą konstrukcją złożoną z 206 kości umożliwiającą poruszanie się, stanowiącą miejsce przyczepu mięśni oraz ochraniającą delikatne narządy m.in. płuca i mózg. Szkielet człowieka tworzą kości głowy, kości tułowia, kości kończyny górnej i dolnej, więzadła oraz stawy stanowiące połączenie między poszczególnymi kośćmi.

Głównymi zadaniami układu szkieletowego są: stanowienie podpory dla ustroju, ochrona przed urazami narządów wewnętrznych oraz układu krwiotwórczego, układ szkieletowy odgrywa ponadto znaczącą rolę w gospodarce mineralnej ustroju, ponieważ kości są podstawowym zbiornikiem jonów wapnia (99% ogółu ustrojowego) oraz fosforu. Utrzymywanie stałego poziomu wapnia w krwi ma istotne znaczenie dla szeregu podstawowych procesów ustroju.

Szkielet człowiekaKontakt: anatomia@gmo.pl